int(1) array(2) { ["data"]=> array(1) { ["konstelTransparencySettings"]=> array(3) { ["pageSlug"]=> string(29) "konstel-transparency-settings" ["pageTitle"]=> string(14) "Åpenhetsloven" ["transparencySettings"]=> array(2) { ["modules"]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["fieldGroupName"]=> string(61) "KonstelTransparencySettings_Transparencysettings_Modules_Text" ["text"]=> string(839) "

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022, og innebærer at vi, som en stor virksomhet, må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skade som har skjedd.

Som en del av Konstel er det utarbeidet en aktsomhetsvurdering av konsernet, som også gjelder for oss lokalt.

 

 

" } [1]=> object(stdClass)#23248 (0) { } } ["transparencyActDeclaration"]=> array(2) { ["mediaItemUrl"]=> string(89) "https://web.konstel.no/wp-content/uploads/2023/06/Apenhetsloven-redgorelse-Konstel_v1.pdf" ["title"]=> string(28) "Last ned redegjørelse (pdf)" } } } } ["extensions"]=> array(1) { ["debug"]=> array(1) { [0]=> array(2) { ["type"]=> string(19) "DEBUG_LOGS_INACTIVE" ["message"]=> string(86) "GraphQL Debug logging is not active. To see debug logs, GRAPHQL_DEBUG must be enabled." } } } }